We vertrouwen erop dat je de huisregels van IBB-Fest naleeft en dat je aanwijzingen door de organisatie en/of het bevoegd gezag opvolgt. Houd je je niet aan de huisregels, dan kan de organisatie je de toegang tot het festivalterrein ontzeggen, zonder teruggave van muntgelden en/of andere vorm van compensatie.

Toegang
IBB-Fest is vrij toegankelijk voor iedereen. Wij verwachten dat onze bezoekers zich naar behoren gedragen. Dat betekent dat bezoekers geen overlast veroorzaken, geen vernielingen aanrichten en de aanwijzingen van beveiliging of organisatie opvolgen.

Aansprakelijkheid
Het betreden van het festivalterrein en het bijwonen van het festival geschiedt op eigen risico van de bezoeker. Stichting IBB-Fest is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van het bijwonen van het festival.

Toegangsleeftijd
Het wordt aangeraden jonge bezoekers te laten begeleiden door een verantwoordelijke meerderjarige. Vanaf 22:00 uur is het IBB-Fest uitsluitend toegankelijk voor bezoekers van 18 jaar en ouder.

Legitimatie
Tijdens het festival moet je je, net als in de rest van Nederland, kunnen legitimeren met één van de volgende legitimatiebewijzen: paspoort, Nederlandse Identiteitskaart of rijbewijs.

Wat je niet mag meenemen
Onderstaande zaken mag je als bezoeker niet meenemen naar het festivalterrein of de parkeerplaatsen:

– glas, blik, vuurwerk, vlaggenstokken en wandelstokken (m.u.v. medische krukken en hulpmiddelen), (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen, generatoren en muziekinstallaties;
– drugs;
– alle (andere) goederen die in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving;
– film-, video- en professionele fotoapparatuur (fototoestellen met grote, verwisselbare lenzen) tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de organisatie. Mobieltjes met foto-/videomogelijkheden en normale (digitale) fototoestellen -zonder afneembare lenzen mogen wel mee het terrein op;
– zelf meegenomen eten en/of drank;
– huisdieren.

Bovenstaande goederen mogen in beslag worden genomen wanneer organisatie of beveiliging dat nodig acht. Mocht je twijfelen of je iets mee mag nemen, informeer dan vooraf bij de Stichting IBB-Fest. Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis.

Fotografie / video- en audio-opnames
Filmen en het maken van geluidsopnamen wordt door de meeste artiesten niet toegestaan. Fotograferen met uitsluitend huis- tuin- en keukenfototoestelletjes (toestellen zonder afneembare lenzenset) is wel toegestaan.

Gebruik van alcoholische dranken
Wij schenken geen alcoholische dranken aan jongeren onder de 18 jaar! Het barpersoneel kan je om legitimatie vragen. Daarnaast staan wij voor een verantwoord alcoholgebruik. Misbruik van alcohol wordt niet getolereerd.

Handel en sampelen
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie goederen te verhandelen of te flyeren, op of rond het festivalterrein en/of de parkeerterreinen en fietsenstalling.

Klimmen en crowdsurfen
Het is verboden de festivaltenten en podia te beklimmen. Crowdsurfen is ook verboden.

Vuur
Open vuur en fakkels zijn verboden op en rond het festivalterrein.

Kamperen
Het IBB-Fest terrein is een woonomgeving, geen camping. Kamperen op het terrein is verboden, zowel voor als na het festival. Wil je echter toch blijven overnachten, dan is er ongetwijfeld een plekje te vinden in een van de IBB studentenhuizen.

Overig
In geval van twijfel of discussie heeft de festivalorganisatie of de verantwoordelijke in kwestie altijd het laatste woord.

 

DE IBB-FEST HUISREGELS ZIJN BINDEND.
OVERTREDERS KUNNEN WORDEN VERWIJDERD VAN HET FESTIVALTERREIN.

Huisreglementen